Usb thẻ namecard - khách hàng vline

Liên hệ Còn hàng
USB THẺ NAMECARD - KHÁCH HÀNG VLINE + Chip: Sam Sung Loại 1 + Dung lượng: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB + Thời gian sản xuất trung bình: 5 - 14 ngày + Số lượng tối thiểu cho 1 đơn hàng: 50 chiếc

USB THẺ NAMECARD - KHÁCH HÀNG VLINE

Chip: Sam Sung Loại 1

Dung lượng: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Thời gian sản xuất trung bình: 5 - 14 ngày

Số lượng tối thiểu cho 1 đơn hàng: 50 chiếc

0946440008
popup

Số lượng:

Tổng tiền: