Usb kim loại nắp xoay khắc logo - khách hàng bộ giao thông vận tải

Liên hệ Còn hàng
USB KIM LOẠI NẮP XOAY KHẮC LOGO - KHÁCH HÀNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI + Chip: Sam Sung Loại 1 + Dung lượng: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB + Thời gian sản xuất trung bình: 7-15 ngày + Số lượng tối thiểu cho 1 đơn hàng: 50 chiếc + In/ khắc Logo theo yêu cầu

USB KIM LOẠI NẮP XOAY KHẮC LOGO - KHÁCH HÀNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chip: Sam Sung Loại 1

Dung lượng: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Thời gian sản xuất trung bình: 7-15 ngày

Số lượng tối thiểu cho 1 đơn hàng: 50 chiếc

+ In/ khắc Logo theo yêu cầu

0946440008
popup

Số lượng:

Tổng tiền: